14 stycznia Eco5tech zadebiutuje na rynku NewConnect

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wyznaczyła dzień debiutu Eco5tech SA na rynku NewConnect. Pierwszy dzień notowań akcji Spółki został wyznaczony na piątek 14 stycznia 2022 r. Łącznie do obrotu do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect zostanie wprowadzonych 4.400.000 akcji serii B i C.

Kurs odniesienia dla pierwszych notowań Spółki został wyznaczony na0,43 zł za jedną akcję. Biorąc pod uwagę łączną liczbę akcji serii B i C (4.400.000 akcji) wartość instrumentów wprowadzanych wynosi 1.892.000 zł.

Uroczystość debiutu rozpocznie się w piątek 14 stycznia br. o godz. 11:00. Transmisja online uroczystości debiutu odbędzie się na kanale YouTube GPW pod adresem: Debiut ECO5TECH S.A. na rynku NewConnect – 14 stycznia 2022 r. – YouTube

Dzięki wytężonej pracy jesteśmy na ostatniej prostej do dnia debiutu Eco5tech na NewConnect. Miniony rok był dla nas bardzo ważny, zarówno pod względem rozwoju kluczowych projektów PropTech oraz działalności projektowo-wykonawczej.

Obecnie Spółka finalizuje prace nad urządzeniem, które przeznaczone jest do lokalnego zbierania, rejestrowania i analizy danych pochodzących z urządzeń przynależnych do jednego budynku, instalacji lub rozdzielni. Jst to urządzenie autonomiczne, które umożliwia zarówno akwizycję, archiwizację, przetwarzanie danych, jak i prezentację wyników analizy. Produkt zapewni analizę energooszczędności budynku, co pozwoli na efektywne zarządzanie zużyciem energii i ograniczenie kosztów.

W 2018 r. Spółka miała 1,5 mln zł przychodów ze sprzedaży. Natomiast w 2020 r. poziom przychodów wyniósł już 6,5 mln zł. Po trzech kwartałach 2021 r. Spółka odnotowała już 4,1 mln zł przychodów ze sprzedaży.  Obecnie Eco5tech realizuje kilkanaście projektów o łączonej wartości ponad 22 mln zł netto.

Jesteś zainteresowany
innowacyjnymi
rozwiązaniami budowlanymi?

Naszym głównym celem jest zapewnienie satysfakcji klientom i pracownikom, a także wzrost wartości firmy.

oczekuj więcej z eco5tech