Dotacje UE

EU logo

Wykorzystujemy możliwości pozyskiwania funduszy na rozwój naszej Spółki, co pomaga nam realizować nasze innowacyjne pomysły i nieustannie rozszerzać ofertę.

W celu realizacji założonej strategii, staramy się pozyskać środki na dofinansowanie nowych projektów będących naszym autorskim pomysłem. W efekcie realizacji projektów do oferty wdrażamy nowe, innowacyjne produkty.

W obszarze rynku PropTech obecnie opracowujemy rozwiązania dla budownictwa w zakresie energooszczędności i optymalizacji kosztów produkcji.

Opracowanie innowacyjnego systemu analizy epidemiologicznej w budynkach

Eco5tech  realizuje w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r. projekt pt.

,,Opracowanie innowacyjnego systemu analizy epidemiologicznej w budynkach”.

image

Całkowita wartość projektu

3 783 112,00

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej

2 369 714,00

Okres realizacji

od 01.01.2021 do 31.12.2023

Celem głównym projektu jest rozwój działalności badawczo-rozwojowej i wzrost potencjału innowacyjnego Spółki.

Efektem realizacji przedmiotowego projektu będzie opracowania systemu analizy ryzyka epidemiologicznego w
budynkach niemieszkalnych.

Opracowany system analityczny z elementami sztucznej inteligencji przetwarzający dane w czasie rzeczywistym będzie pełnił funkcję koncentratora danych wrażliwych z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego oraz funkcjonowania budynku i organizacji pracy. System zarządzania budynkiem ma zwiększyć kontrolę bezpieczeństwa pod kątem zagrożenia epidemiologicznego oraz usprawnić część czynności związanych z jego obsługą.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 1 ,,Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu”, Działanie 1.2. ,,Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje”, Poddziałania 1.2.1 ,,Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych”.

Przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia emisji akcji ECO-INVESTMENT POLAND Sp. z o.o. oraz wprowadzenie akcji na rynek NewConnect

Eco5tech (dawniej: Eco-Investment Poland Sp. z o.o.) realizuje w okresie od 01.07.2018 r. do 30.09.2021 r. projekt pt.

„Przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia emisji akcji ECO-INVESTMENT POLAND Sp. z o.o. oraz wprowadzenie akcji na rynek NewConnect”.

image

Całkowita wartość projektu

245 385,00 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej

97 755,00 zł

Okres realizacji

od 01.07.2018 r. do 30.09.2021

Celem głównym projektu jest przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenie emisji akcji  oraz wprowadzenia spółki na rynek NewConnect.

Efektem realizacji przedmiotowego projektu będzie pozyskanie kapitału potrzebnego na opracowanie i wdrożenie wdrożenie innowacyjnego produktu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działanie 3.1 „Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka”, poddziałanie 3.1.5  „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock”.

Jednostka centralna systemu optymalizacji zużycia energii oraz kosztów pracy maszyn produkcyjnych opracowana na zlecenie firmy ECO-INVESTMENT POLAND Sp. z o.o.

Eco5tech (dawniej: Eco-Investment Poland S.A.) realizowała projekt pt.

„Jednostka centralna systemu optymalizacji zużycia energii oraz kosztów pracy maszyn produkcyjnych opracowana na zlecenie firmy ECO-INVESTMENT POLAND Sp. z o.o.”

 

image

Całkowita wartość projektu

490 770,00 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej

339 150,00 zł

Okres realizacji

od 01.02.2020 r. do 01.03.2021

Celem głównym projektu jest skorzystanie z proinnowacyjnych usług świadczonych przez jednostki naukowe.

Efektem realizacji  przedmiotowego projektu będzie wdrożenie nowego produktu – jednostki centralnej systemu optymalizacji zużycia energii oraz kosztów pracy maszyn produkcyjnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2 „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Etap I usługowy – konkurs ogólny, poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”.

Opracowanie innowacyjnego urządzenia rejestrującego i współdzielącego dane z funkcjami wykonawczymi i możliwością sterowania autonomicznego na zlecenie firmy ECO-INVESTMENT POLAND Sp. z o.o.

Eco5tech (dawniej: Eco-Investment Poland S.A.) realizowała projekt pt.

„Opracowanie innowacyjnego urządzenia rejestrującego i współdzielącego dane z funkcjami wykonawczymi i możliwością sterowania autonomicznego na zlecenie firmy ECO-INVESTMENT POLAND Sp. z o.o.”.

image

Całkowita wartość projektu

491 692,50 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej

339 787,50 zł

Okres realizacji

01.09.2019 r. do 30.11.2020

Efektem realizacji przedmiotowego projektu będzie wdrożenie w ofercie produktowej nowego produktu – urządzenia rejestrującego i współdzielącego dane pomiarowe.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2 „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Etap I usługowy – konkurs ogólny, poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”.

Jesteś zainteresowany
innowacyjnymi
rozwiązaniami budowlanymi?

Naszym głównym celem jest zapewnienie satysfakcji klientom i pracownikom, a także wzrost wartości firmy.

oczekuj więcej z eco5tech