Relacje inwestorskie

Materiały

Spółka Eco5tech S.A. działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz w oparciu o Statut Spółki.

Dbając o przejrzystą i transparentną politykę informacyjną w prezentowanych materiałach zapewniamy dostęp do najważniejszych informacji na temat Spółki.

Jesteś zainteresowany
innowacyjnymi
rozwiązaniami budowlanymi?

Naszym głównym celem jest zapewnienie satysfakcji klientom i pracownikom, a także wzrost wartości firmy.

oczekuj więcej z eco5tech