Relacje inwestorskie

Raporty

2021
2022

Na naszej stronie internetowej publikujemy zarówno raporty bieżące, jak i raporty okresowe dotyczące Spółki. Systematycznie i rzetelnie udostępniamy kolejne raporty.

raporty bieżące

Data
Opis
Pobierz
2022.05.27

raport bieżący ESPI nr 6/2022 – Informacja o wyborze oferty Spółki w postępowaniu przetargowym

2022.05.25

raport bieżący EBI nr 5/2022 – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

2022.04.07

raport bieżący ESPI nr 5/2022 – Zawarcie umowy o współpracy z Proptech Foundation

2022.03.02

Raport bieżący ESPI nr 4/2022 – Zawarcie umowy podwykonawczej

2022.03.01

Raport bieżący ESPI nr 3/2022 – Zawarcie istotnej umowy

2022.02.23

Raport bieżący ESPI nr 2/2022 – Zawarcie istotnej umowy

2022.02.15

Raport bieżący ESPI nr 1/2022 – Informacja o wyborze oferty Spółki w postępowaniu przetargowym

2022.02.01

Raport bieżący EBI nr 2/2022 – Podpisanie umowy z biegłym rewidentem

2022.01.28

Raport bieżący EBI nr 1/2022 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

2021.12.31

Raport bieżący ESPI nr 2/2021 – Zawarcie umowy o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2021.12.31

Raport bieżący EBI nr 2/2021 – Zawarcie umowy o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2021.12.23

Raport bieżący ESPI nr 1/2021 – Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

2021.12.23

Raport bieżący EBI nr 1/2021 – Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”

raporty okresowe

Data
Opis
Pobierz
2022.05.13

Raport okresowy EBI nr 4/2022 – Raport okresowy za I kwartał 2022 roku

2022.02.10

Raport okresowy EBI nr 3/2022 – Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku

Jesteś zainteresowany
innowacyjnymi
rozwiązaniami budowlanymi?

Naszym głównym celem jest zapewnienie satysfakcji klientom i pracownikom, a także wzrost wartości firmy.

oczekuj więcej z eco5tech