Relacje inwestorskie

Władze spółki

Kadra zarządzająca to kreatywny zespół specjalistów z bogatym doświadczeniem z wielu branż, wyznaczających kierunki rozwoju i wspomagających realizację naszych innowacyjnych pomysłów.

Alicja Gackowska

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu Eco5tech S.A. od 2019 roku, ze Spółką związana od listopada 2017 roku. Absolwentka budownictwa, pasjonatka innowacyjnych rozwiązań i technologii.

Doświadczenie zawodowe w branży budowlanej zyskała w biurach inżynieryjnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, gdzie z sukcesem uczestniczyła w realizacji złożonych projektów infrastrukturalnych oraz konstrukcyjnych.

Branżowe wykształcenie oraz świeże spojrzenie, pozwoliło jej na wprowadzanie niekonwencjonalnych rozwiązań związanych z obszarem nowych technologii w branży budownictwa i dla rynku nieruchomości. W obszarze PropTech skupia się na rozwijaniu technologii mających na celu wspieranie optymalizacji zużycia energii w obiektach, bezpieczeństwa budynków pod kątem epidemiologicznym, a przede wszystkim odnoszących się do zrównoważonego rozwoju. Z wielką pasją angażuje się w rozwój i tworzenie technologii z branży budownictwa, które mają znaczenie dla dobra klimatu.

Dariusz Całus

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu Eco5tech S.A., ze Spółką związany jest od 2019 roku. Doktor habilitowany nauk technicznych z dziedziny elektrotechniki. Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji krajowych i zagranicznych, w tym współautorem 19 monografii oraz współredaktorem 7 monografii z zakresu odnawialnych źródeł energii, magazynowania energii, superkondensatorów oraz ochrony środowiska.

Jego głównym obszarem działalności jest wdrażanie eko-innowacyjnych rozwiązań. Posiada doświadczenie w realizacjach projektów krajowych i międzynarodowych, w których brał udział jako główny wykonawca i jako kierownik. W zrealizowanych projektach oraz pracach badawczo-rozwojowych zajmował się między innymi zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska i samowystarczalnością energetyczną.

Oprócz pracy naukowej zaangażowany jest również w działalność w sektorze biznesowym. Jest jednym z inicjatorów i kluczowych organizatorów Sympozjum Naukowego „ProEnergo”. Coroczne wydarzenie od wielu lat stanowi platformę umożliwiającą kontakt przedstawicieli sektora finansowego, świata nauki, przemysłu, ochrony środowiska i samorządów. Efektem tych spotkań jest realizacja wielu wartościowych projektów i innowacyjnych przedsięwzięć, korzystnych dla naszego środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa energetycznego.

Mateusz Chmielewski

Doradca Zarządu

Jest radcą prawnym oraz partnerem w renomowanej  kancelarii prawnej odpowiedzialny za rozwój biznesu międzynarodowego. Aplikację radcowską skończył na Wydziale Prawa Uniwersytetu Cambridge – St Edmund’s College.

Jego główną specjalizacja są aspekty prawne rynków kapitałowych, bankowość oraz transakcje fuzji i przejęć. Posiada bogate doświadczenie w doradzaniu kadrze menedżerskiej oraz emitentom w zakresie zobowiązań i kapitału własnego w transakcjach na rynkach kapitałowych. W obszarze M&A, specjalizuje się zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Doświadczenie zdobywał w Bank of America oraz Ashurst LLP w Londynie i Sungapurze. Pracował w kancelariach prawnych w Polsce i Wielkiej Brytanii oraz w firmach jako prawnik wewnętrzny. Był wspólnikiem, liderem zespołu rynków kapitałowych oraz członkiem zespołu M&A w Gide Loyrette Nouel oraz członkiem grupy corporate & securities w Greenberg.

Członkowie Rady Nadzorczej

Mirosław Dąbrowski

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej Eco5tech S.A. od 27.07.2020 roku. Założyciel oraz właściciel softwarehousu z 15 letnim doświadczeniem w IT. Obecnie CEO z wieloletnim doświadczeniem w roli COO i CIO. Wspólnik i Prezes Zarządu, Value Streams Sp. z o.o. Wieloletni Dyrektor ds. IT i oraz Członek Zarządu PMI Poland Chapter. Jedyny w Polsce coach posiadający uprawnienia: DSDM Agile Trainer-Coach oraz Certified Disciplined Agile Coach. Jeden z niewielu akredytowanych agentów zmiany PROSCI ADKAR Change Manager. Pasjonat IT. Promotor agile, lean, umiejętności miękkich oraz podejścia procesowego. Niezależny członek Rady Nadzorczej.

Maciej Karolkiewicz

Członek Rady Nadzorczej

Ze Spółką związany od 2015 roku. Współwłaściciel Spółki oraz Członek Rady Nadzorczej Eco5tech S.A. Doktor Nauk Medycznych, specjalista Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. Posiadana wiedza w zakresie technologii medycznych pozwala na bieżącą konsultacje rozwiązań projektowych w zakresie realizowanych projektów dotyczących bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Magdalena Belter

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej Eco5tech S.A. od 28.06.2022 r. Radca prawny, wysokiej klasy specjalista z bogatym doświadczeniem w obsłudze prawnej polskich i zagranicznych spółek związanych z branżą budowlaną. Podczas swojej dotychczasowej kariery zawodowej wspierała zarówno podmioty prywatne jaki i państwowe takie jak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy. Wspólnik Legal Belter Wspólnicy Sp. k.

 

Jakub Gackowski

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej Eco5tech S.A. od 27.07.2020 roku. Ukończył studia związane z administracją i obrotem nieruchomościami. Od 2000 roku ściśle związany z rynkiem nieruchomości. Uczestnik wielu kursów i szkoleń. Wiedza i doświadczenie zdobyte na rynku nieruchomości pozwalają na dogłębne zapoznanie się panującą sytuacją oraz oczekiwaniami w sektorze nieruchomości.

Tomasz Szczypiński

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej Eco5tech S.A. od 27.07.2020 roku. Ukończył Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na wydziale Leśnym. Od 2007 roku właściciel firmy ABAKO. Zaangażowany w ekologię i ochronę środowiska. Niezależny członek Rady Nadzorczej.

Jesteś zainteresowany
innowacyjnymi
rozwiązaniami budowlanymi?

Naszym głównym celem jest zapewnienie satysfakcji klientom i pracownikom, a także wzrost wartości firmy.

oczekuj więcej z eco5tech