Relacje inwestorskie

Walne zgromadzenie

Pragniemy zapewnić wszystkim użytkownikom naszego serwisu łatwy i nieograniczony dostęp do wszelkich informacji dotyczących zwyczajnych i nadzwyczajnych walnych zgromadzeń akcjonariuszy spółki Eco5tech S.A.

Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób i na zasadach wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia będzie dokonywane w raporcie bieżącym oraz  publikowane na stronie internetowej Spółki.

Pliki do pobrania

Archiwum

Jesteś zainteresowany
innowacyjnymi
rozwiązaniami budowlanymi?

Naszym głównym celem jest zapewnienie satysfakcji klientom i pracownikom, a także wzrost wartości firmy.

oczekuj więcej z eco5tech