Relacje inwestorskie

Walne zgromadzenie

Pragniemy zapewnić wszystkim użytkownikom naszego serwisu łatwy i nieograniczony dostęp do wszelkich informacji dotyczących zwyczajnych i nadzwyczajnych walnych zgromadzeń akcjonariuszy spółki Eco5tech S.A.

Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób i na zasadach wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia będzie dokonywane w raporcie bieżącym oraz  publikowane na stronie internetowej Spółki.


Z W Y C Z A J N E    W A L N E     Z G R O M A D Z  E N I E – 3 lipca 2024 r.

Jesteś zainteresowany
innowacyjnymi
rozwiązaniami budowlanymi?

Naszym głównym celem jest zapewnienie satysfakcji klientom i pracownikom, a także wzrost wartości firmy.

oczekuj więcej z eco5tech