Relacje inwestorskie

Udziały

Przedstawiamy szczegółowy opis struktury akcjonariatu w podziale na liczbę posiadanych akcji oraz liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz informacje o dotychczasowych seriach akcji.

Akcjonariat

akcjonariusz liczba akcji % w kapitale liczba głosów % głosów
Maciej Karolkiewicz 500 000 9,26% 1 000 000 15,63%
Kamil Rosiak 500 000 9,26% 1 000 000 15,63%
Pozostali 4 400 000 81,48% 4 400 000 68,74%
Razem 5 400 000 100% 6 400 000 100%

 

Serie akcji

seria ilość akcji wartość nominalna kapitał zakładowy
Akcje serii A 1 000 000 0,10 100 000
Akcje serii B 3 000 000 0,10 300 000
Akcje serii C 1 400 000 0,10 140 000
Razem 5 400 000 540 000

Jesteś zainteresowany
innowacyjnymi
rozwiązaniami budowlanymi?

Naszym głównym celem jest zapewnienie satysfakcji klientom i pracownikom, a także wzrost wartości firmy.

oczekuj więcej z eco5tech