Investors relations

Jesteśmy notowani na rynku NewConnect

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 21 grudnia 2021 r. podjął  uchwałę, określając 14 stycznia 2022 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji spółki Eco5tech. W związku z powyższym uzyskaliśmy status spółki publicznej.

Zainwestuj w spółkę PROPTECH

Rozwijamy się niezwykle dynamicznie i nieustannie prowadzimy prace nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie energooszczędności i optymalizacji kosztów w obszarze PROPTECH. Specjalizujemy się w rozwiązaniach odznaczających się jakością i solidnością, które kierowane są w szczególności dla rynku nieruchomości i branży budowlanej.

Realizujemy projekty o różnym stopniu złożoności oraz rozszerzamy nasza ofertę o nowe rozwiązania.

Wdrażamy do swojej oferty innowacyjne urządzenie rejestrujące i współdzielące dane pomiarowe, wpisujące się w funkcjonalności rynku PropTech. Rejestrator będzie pomagać nie tylko w analizie energooszczędności budynku ale również  skutecznie i w prosty sposób będzie wpływać na obniżenie energochłonności obiektu poprzez odpowiednie sterowanie instalacjami zewnętrznymi.

dobra strategia
wykwalifikowany zespół
świetnie pomysły

Opracowujemy również inne projekty mające na celu wspieranie ekologicznego wykorzystania energii na rynku nieruchomości i w zakresie działalności produkcyjnej – jednostka centralna systemu optymalizacji zużycia energii oraz kosztów pracy maszyn produkcyjnych.

Prowadzimy również prace nad przedsięwzięciem, które dotyczy projektowania budynków wraz z systemem analizującym aktualny stan zagrożenia epidemiologicznego.

Jesteś zainteresowany
innowacyjnymi
rozwiązaniami budowlanymi?

Naszym głównym celem jest zapewnienie satysfakcji klientom i pracownikom, a także wzrost wartości firmy.

oczekuj więcej z eco5tech