O eco5tech

Kierunek PROPTECH

Eco5tech zajmuje się projektowaniem w sektorze budownictwa i implementacją projektowo-wykonawczą innowacyjnych rozwiązań z sektorem PropTechu („Property Technology”).

Obszar PropTechu stanowi część cyfrowej transformacji w sektorze nieruchomości, która bierze pod uwagę zarówno zmiany technologiczne,
jak i mentalne w branży oraz zachowania konsumentów. Wykorzystujemy go przy opracowywaniu dokumentacji projektowej, stosując innowacyjne rozwiązania wpływające przede wszystkim na ekologię i ochronę środowiska oraz niwelowanie zagrożeń pandemicznych, tak aktualnych w dzisiejszych czasach.

więcej o Proptech

Ponadto Spółka rozwija swoją działalność o branże wykonawczą w sektorze PropTechu, w ofercie której będą własne technologiczne rozwiązania z tego sektora. Eco5tech prowadzi również doradztwo związane z przygotowaniem
i realizacją inwestycji, jak i pełni funkcje nadzorujące prace budowlane.

dowiedz się więcej

obejrzyj nasz reel

Na swoim koncie posiadamy liczne realizacje projektów, poszerzające zarówno zakres naszych kompetencji jak i grono zadowolonych klientów.

zobacz nasze portfolio
1 458
km
długość zaprojektowanych
dróg
EUR 330
mln
Wartość realizowanych
inwestycji
553 235
m2
zaprojektowanych budynków

Jesteśmy dostawcą zaawansowanych systemów dla budownictwa
a także opracowujemy dokumentacje projektowe dla następujących sektorów:

budownictwo
komercyjne
budownictwo
infrastrukturalne
budownictwo
przemysłowe
administracja publiczna
i siły zbrojne

Bezpieczeństwo danych niejawnych!

Spółka posiada akredytacje systemu teleinformatycznego wydaną przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, co pozwala na przetwarzanie informacji o charakterze niejawnym. Dzięki posiadanemu systemowi możemy realizować inwestycje o znaczeniu strategicznym z uwagi na obronność i bezpieczeństwo Państwa, których głównymi odbiorcami są jednostki należące do sektora Sił Zbrojnych.

zapytaj o szczegóły

Niekonwencjonalne rozwiązania

Urządzenie rejestrujące i współdzielące dane z funkcjami wykonawczymi i możliwością sterowania autonomicznego

Jednostka centralna systemu optymalizacji zużycia energii oraz kosztów pracy maszyn produkcyjnych

Koncepcja innowacyjnego systemu analizy epidemiologicznej w budynkach

Jesteśmy otwarci na niekonwencjonalne działania techniczne, ekonomiczne i organizacyjne. Kładziemy nacisk zarówno na wszechstronne przygotowanie zawodowe naszych pracowników jak i na samodzielność oraz elastyczność działań. Szeroki przedział wiekowy współpracujących z nami osób sprawia, że nasze prace są syntezą solidności i profesjonalizmu z młodzieńczą fantazją, a także nowatorstwem oraz doświadczeniem.

Relacje inwestorskie

Z myślą o akcjonariuszach, inwestorach oraz analitykach rynku kapitałowego, a także wszystkich zainteresowanych sytuacją finansową Spółki prezentujemy zawsze aktualne informacje o naszej działalności, zdarzeniach korporacyjnych, strukturze akcjonariatu i władzach Spółki.

Wszystkim uczestnikom rynku kapitałowego zapewniamy stały dostęp do przejrzystych i kompletnych informacji o Spółce prezentując najważniejsze wydarzenia.

Jesteś zainteresowany
innowacyjnymi
rozwiązaniami budowlanymi?

Naszym głównym celem jest zapewnienie satysfakcji klientom i pracownikom, a także wzrost wartości firmy.

oczekuj więcej z eco5tech