Czym jest PROPTECH?

Połączenie technologii i nieruchomości doprowadziło do zjawiska, określonego jako „PropTech”, którego nazwa jest połączeniem słów ,,property” i ,,technology”. Proptech można zdefiniować jako zastosowanie inteligentnych technologii do sektora nieruchomości, ułatwiających ludziom wyszukiwanie, kupowanie, sprzedawanie, zamieszkiwanie i zarządzanie nieruchomościami.

Dziś technologia jest siłą napędową każdej firmy, bez względu na to, z jaką branżą firma jest związana. Na rynku widoczny jest wyraźny wzrost zainteresowania obszarem PropTech. Nowe technologie dają duże szanse dla sektora branży budowlanej i mogą być skuteczną odpowiedzią na intensywnie zmieniające się potrzeby. Wymagania dotyczące budynków znacznie różnią się od tych, które obowiązywały kilka lat temu – obecnie muszą być inteligentne, ekologiczne oraz wielofunkcyjne. Elementem, który będzie coraz bardziej znaczący na rynku to ekologia i energooszczędność. Budownictwo przyszłości wymaga śledzenia, ale przede wszystkim efektywnego i kompleksowego wdrażania nowych rozwiązań.

Mając na uwadze ciągły rozwój technologii oraz inteligentnego budownictwa, w swoich projektach spółka Eco5tech wykorzystuj elementy związane z rynkiem PropTech i wprowadza do swojej działalności rozwiązania z tego obszaru. Intensywnie rozwijamy się w niniejszej dziedzinie opracowując kolejne innowacyjne systemy wspomagające zarządzanie budynkami.

Jesteś zainteresowany
innowacyjnymi
rozwiązaniami budowlanymi?

Naszym głównym celem jest zapewnienie satysfakcji klientom i pracownikom, a także wzrost wartości firmy.

oczekuj więcej z eco5tech