Eco5tech będzie nadzorować prace przebudowy Pałacu w Krotoszynie

23 lutego 2022 r. w wyniku wygranego przetargu Eco5tech S.A, podpisało umowę z Państwową Szkołą Muzyczną w Krotoszynie obejmującą nadzór inwestorski nad przebudową i rozbudową budynku Pałacu Rozdrażewskich i Gałeckich wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby zamawiającego. Wartość podpisanej umowy to 293 970 zł

Zgodnie z umową mamy zapewnić niemal kompleksowy nadzór nad całą inwestycją. Do naszych obowiązków należeć będzie nadzór nad pracami konstrukcyjno-budowlanymi, a także nadzór sieci i instalacji oraz wielu urządzeń m.in. elektrycznych, cieplnych czy wodociągowych. Jest to tylko część zakresu naszych obowiązków. Zapewniamy również udział branżowych inspektorów posiadających stosowne uprawnienia na czas realizowanej inwestycji.

Ze względu na zakres prac oraz tryb finansowania prace podlegające nadzorowi będą realizowane na przestrzeni obecnego i przyszłego roku. Termin świadczenia usług nadzoru wynosi 450 dni od daty podpisania umowy.

Warto wspomnieć, że początki Pałacu Rozdrażewskich i Gałeckich, który będzie nowa siedzibą Szkoły Muzycznej sięgają XV wieku. Obecnie barokowy Pałac charakteryzuje się późnoklasycystyczną fasadą. Obiekt powstał na miejscu fortalicji położonej na południe od miasta, która została wzniesiona przez Wierzbipiętę Krotowskiego. W 2011 roku Pałac został przekazany Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Krotoszynie przez Skarb Państwa.

Jesteś zainteresowany
innowacyjnymi
rozwiązaniami budowlanymi?

Naszym głównym celem jest zapewnienie satysfakcji klientom i pracownikom, a także wzrost wartości firmy.

oczekuj więcej z eco5tech