Eco5tech podpisało umowę o wartości 4,6 mln zł

Eco5tech zawarła umowę z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie na opracowanie dokumentacji projektowej na generalny remont kompleksu Ośrodka Szkoleniowego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Dębe oraz przebudowę i remont jednego z budynków dydaktycznych tegoż ośrodka. Wartość kontraktu to 4,6 mln zł brutto. W związku z ośmioetapowym procesem realizacji prac szacuje się, że realizacja inwestycji trwać będzie 72 miesiące od dnia podpisania umowy, z czego 12 miesięcy przewiduje się na opracowanie dokumentacji projektowej.

Eco5tech będzie odpowiedzialne za łączenie 11 zadań w ramach podpisanej umowy m.in. za przygotowanie projektu architektoniczno-budowlany, projektu zagospodarowania działki czy projektu technicznego.

Istotnym elementem prac będzie również opracowanie projektu wykonawczego, projektu aranżacji wnętrz w których to Eco5tech zastosuje najnowocześniejsze rozwiązania również z zakresu Property Technology.

Projekt jest bardzo ciekawy pod względem możliwości zaadoptowania rozwiązań technologicznych wpływających na komfort i bezpieczeństwo korzystania z budynku przez użytkowników, jak i tych odpowiedzialnych za ograniczenie kosztów związanych z jego utrzymaniem.

Jesteś zainteresowany
innowacyjnymi
rozwiązaniami budowlanymi?

Naszym głównym celem jest zapewnienie satysfakcji klientom i pracownikom, a także wzrost wartości firmy.

oczekuj więcej z eco5tech