Eco5tech w kolejnym etapie konkursu PropTech Festival 2021

Eco5tech SA została zakwalifikowana do kolejnego etapu prestiżowego konkursu PropTech Festival 2021. Projektem konkursowym zgłoszonym przez Spółkę jest jej autorski system zarządzania budynkiem, pod kątek analizy zagrożenia epidemiologicznego w budynkach niemieszkalnych. Głosowanie trwa do 22 sierpnia br., a najbardziej popularne projekty zostaną zaprezentowane na żywo w trakcie Property Forum 2021.

Projekt zgłoszony do konkursu przez Eco5tech jest systemem analitycznym z elementami sztucznej inteligencji przetwarzającym informacje w czasie rzeczywistym w celu zebrania danych wrażliwych z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego. Rozwiązanie zbiera informacje dotyczące aktualnych parametrów budynku i osób w nim przebywających za pomocą koncentratora danych oraz prezentuje przetworzone dane za pomocą wybranego odbiornika. System zbiera również informacje o częstotliwości wymiany powietrza w budynku, ilości osób przypadających na m2 oraz jakości powietrza. Dodatkowo rozwiązanie korzysta z kamer umożliwiających pomiar temperatur ciała osób przebywających w budynku oraz zbiera na bieżąco informacje na temat dezynfekcji poszczególnych pomieszczeń czy też obszarów.

Nasz projekt zgłoszony w konkursie idealnie wpisuje się w aktualną sytuację na świecie. Autorski system za pomocą koncentratora danych będzie zbierał informacje, a następnie w sposób ciągły będzie przekazywał informacje dot. wystąpienia potencjalnego zagrożenia, a w przypadku przekroczenia maksymalnych wartości system uruchomi alerty.

System będzie miał zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej, budynkach biurowych, w których istnieje większe prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania wirusów. W szczególności mogą być to  wszelkiego rodzaju budynki niemieszkalne, punkty usługowe, galerie handlowe, biurowce, szpitale, szkoły, dworce czy też lotniska. Opracowany system będzie pełnił funkcję rejestratora danych wrażliwych z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego i będzie zawierał wytyczne do projektowania budynków pod kątem bezpieczeństwa epidemiologicznego.

System zakłada również możliwość rozbudowy, dodawania funkcji, przez co dostosowywany jest do potrzeb użytkowników. To innowacyjne rozwiązanie umożliwia efektywne zarządzanie budynkami, optymalizacje kosztowe oraz zwiększa bezpieczeństwo i satysfakcję użytkowników.

Jesteś zainteresowany
innowacyjnymi
rozwiązaniami budowlanymi?

Naszym głównym celem jest zapewnienie satysfakcji klientom i pracownikom, a także wzrost wartości firmy.

oczekuj więcej z eco5tech