Eco5Tech zaprojektuje wschodnią obwodnicę Gąbina

W wyniku wygranego przetargu podpisaliśmy umowę z Mazowieckim Zarządem Dróg w Warszawie na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy wschodniej obwodnicy Gąbina. Wartość kontraktu wynosi ponad 1 mln zł.

Jest to już kolejna umowa realizowana dla Mazowieckiego Zarządu Dróg w Warszawie. Cieszy nas fakt, że Eco5tech ma szansę tak intensywnie uczestniczyć w rozwoju infrastruktury drogowej
w województwie mazowieckim. Inwestycja ta ma kluczowy charakter dla lokalnej społeczności, która oczekuje rozwiązań gwarantujących sprawny i bezpieczny ruch drogowy na terenie swojej miejscowości i poza nią.

Dokumentacja projektowa, która ma zostać przygotowana będzie przewidywać budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 577 z ul. Warszawską w Gąbinie. Projekt zawierać będzie m.in. budowę jezdni, poboczy, skrzyżowań, obiektów inżynierskich, jezdni dodatkowych, ścieżek pieszo – rowerowych, zatok autobusowych, systemu odwodnienia, budowę innych niezbędnych elementów drogi, a także zbiórkę i budowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z nowobudowaną drogą.

Do zadań Spółki przy realizacji tego projektu będzie również należało uzyskanie w imieniu Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji oraz przygotowanie stosownego raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko.

Wschodnia obwodnica Gąbina jest drugim etapem budowy ringu drogowego wokół miasta. Trasa ominie miasto od wschodu i połączy DW nr 577 od strony Sochaczewa oraz DW nr 574 prowadzącą na Płock. Obwodnica ma za zadanie wyprowadzić ruch tranzytowy ze wschodu województwa Mazowieckiego w kierunku Płocka. Nowa trasa będzie miała ok. 3,5 kilometra długości. Inwestycja wiązana z budową obwodnicy Gąbina będzie kosztować ponad 50 mln złotych i ma być gotowa do końca 2025 r.

Jesteś zainteresowany
innowacyjnymi
rozwiązaniami budowlanymi?

Naszym głównym celem jest zapewnienie satysfakcji klientom i pracownikom, a także wzrost wartości firmy.

oczekuj więcej z eco5tech