Eco5tech zmierza na Mały Parkiet

Na przełomie trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku mamy zamiar zadebiutować na rynku NewConnect. Chcemy rozwijać autorskie projekty z branży proptech. Przeanalizowaliśmy wiele ścieżek dalszego rozwoju Eco5tech. Naszym zdaniem rozwój przez giełdę zapewni Spółce najefektywniejszy wzrost. Obszar PropTechu stanowi część cyfrowej transformacji w sektorze nieruchomości, która bierze pod uwagę zarówno zmiany technologiczne, jak i mentalne w branży oraz zachowania konsumentów.

Strategiczny kierunek obrany przez Spółkę zakłada rozwój w obszarach dotychczasowej działalności oraz rozszerzenie jej o innowacyjne urządzenia z branży PropTech, dzięki którym można zastosować nowoczesne rozwiązania informatyczne na rynku nieruchomości oraz na rynku budowlanym.

Obecnie rozwijane nowe projekty spółki dotyczą energooszczędności i inteligentnego zarządzania budynkiem. Chcemy pozyskać kapitał w celu realizacji prototypu wielofunkcyjnego urządzenia pomiarowego, realizującego funkcjonalności rynku PropTech, jak również na dodatkowe badania i usprawnienia w procesie testów. Naturalnym następstwem niniejszego projektu będzie ekspansja na rynki zagraniczne. Rejestrator będzie pomagać nie tylko w analizie energooszczędności budynku, poprzez uzyskiwanie dokładnych i aktualnych informacji o stanie energetycznym obiektu, ale również skutecznie i w prosty sposób będzie wpływać na obniżenie energochłonności obiektu poprzez odpowiednie sterowanie instalacjami zewnętrznymi.

Jesteśmy również na etapie opracowywania koncepcji innowacyjnego systemu wykorzystywanego w budownictwie pod kątem analizy epidemiologicznej z uwzględnieniem dezynfekcji, wymiany powietrza, optymalizacji poruszania się po obiekcie głównych użytkowników i gości.

Znajdujemy się bezpośrednio przed złożeniem dokumentu informacyjnego do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Oceniamy, że to dobry moment na przyspieszenie rozwoju i debiut na NC, ponieważ widzimy zapotrzebowanie na tego typu usługi na rynku.

Jesteś zainteresowany
innowacyjnymi
rozwiązaniami budowlanymi?

Naszym głównym celem jest zapewnienie satysfakcji klientom i pracownikom, a także wzrost wartości firmy.

oczekuj więcej z eco5tech