Eco5Tech zrealizuje kolejny kontrakt dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie

Eco5tech SA podpisała umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przy rozbudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 733 w powiecie radomskim. To już kolejny kontrakt realizowany dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Wartość umowy wynosi nieco ponad 1 mln zł.

Współpraca będzie dotyczyła opracowania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uzyskania wymaganych przepisami decyzji, opinii i uzgodnień koniecznych dla rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 733 na terenie miasta Odechów w powiecie radomskim.

Wygrany przetarg to efekt aktywnych działań Spółki zmierzających w kierunku powiększenia naszego portfela zamówień. Bardzo cieszymy się, że będziemy mogli zaprojektować już kolejną inwestycje dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Cenimy sobie współpracę z Zamawiającym i jednocześnie czujemy satysfakcję, że możemy mieć swój udział w poprawie jakości dróg w Polsce.

Jesteś zainteresowany
innowacyjnymi
rozwiązaniami budowlanymi?

Naszym głównym celem jest zapewnienie satysfakcji klientom i pracownikom, a także wzrost wartości firmy.

oczekuj więcej z eco5tech