GPW podjęło uchwałę o wprowadzeniu akcji Eco5tech do obrotu na NewConnect

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 21 grudnia 2021 r. podjęła uchwałę o wprowadzeniu akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz C spółki Eco5tech do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Zgodnie z zapowiedziami, debiut odbędzie na początku 2022 r.

– Debiut Eco5tech będzie zwieńczeniem całego procesu upublicznienia Spółki. Bardzo jestem dumna, że tak sprawnie przeszliśmy weryfikację giełdy. Oczekujemy, że debiut nastąpi już w styczniu, a o dokładnej dacie dowiemy się już niebawem. Myślę, że jako Spółka zajmująca się rozwiązaniami Proptech będziemy się bardzo odróżniać od pozostałych emitentów. Nasze projekty charakteryzują się dużą innowacyjnością i liczymy, że ten potencjał zostanie zauważony przez inwestorów.  – powiedziała Alicja Gackowska, prezes zarządu Eco5tech.

Wartość przychodów Spółki rośnie w tempie skokowym. W 2018 r. Spółka miała 1,5 mln zł przychodów ze sprzedaży. Natomiast w 2020 r. poziom przychodów wyniósł już 6,5 mln zł, co przełożyło się na 2,4 mln zł EBIT oraz prawie 2 mln zł zysku netto.

W mijającym roku Eco5tech skupiło się również na rozwoju autorskich projektów w zakresie PropTech. Aktualnie Spółka finalizuje prace nad urządzeniem, które przeznaczone jest do lokalnego zbierania, rejestrowania i analizy danych pochodzących z urządzeń przynależnych do jednego budynku, instalacji lub rozdzielni. MCA5tech (Media Consumption Analyzer) jest to urządzenie autonomiczne, które umożliwia zarówno akwizycję, archiwizację, przetwarzanie danych, jak i prezentację wyników analizy.

Drugim innowacyjnym projektem, nad którym pracuje Eco5tech jest inteligentny system zarządzania budynkiem w dobie pandemii. Jest to system, który będzie mógł być wykorzystywany w budownictwie pod kątem analizy epidemiologicznej z uwzględnieniem dezynfekcji, wymiany powietrza, optymalizacji poruszania się po obiekcie głównych użytkowników i gości. Rozwiązanie to zostało docenione na konkursie Proptech Fesival 2021 i znalazło się wśród 10 najlepszych innowacji dla nieruchomości.

Jesteś zainteresowany
innowacyjnymi
rozwiązaniami budowlanymi?

Naszym głównym celem jest zapewnienie satysfakcji klientom i pracownikom, a także wzrost wartości firmy.

oczekuj więcej z eco5tech