Jesteśmy spółką notowaną ma rynku NewConnect

14 stycznia 2022 r. zadebiutowaliśmy na parkiecie rynku NewConnect jako 382 spółką notowana na tym rynku i 3 w sektorze budownictwa ogólnego.

Ostatni okres był dla nas czasem ciężkiej pracy i intensywnego rozwoju. Po miesiącach przygotowań zadebiutowaliśmy na rynku NewConnect. Było to niezwykle ważne wydarzenie w historii spółki.

Spółka wprowadzała na rynek 3.000.000 akcji serii B i 1.400.000 akcji serii C o łącznej wartości 1.910.000 zł. Kurs akcji na otwarciu sesji wyniósł 0,64 zł – o 48,8% wyżej od ceny odniesienia która wynosiła 0,43 zł a następnie wzrósł do 96 gr, czyli o +123,26%.

Miniony rok był dla nas bardzo ważny, zarówno pod względem rozwoju kluczowych projektów PropTech oraz działalności projektowo-wykonawczej. W obecnym roku chcemy kontynuować skokowy wzrost naszego biznesu, co przełoży się na wzrost wartości wewnętrznej Spółki, co będzie miało odzwierciedlenie w kapitalizacji Eco5tech na giełdzie. – powiedziała Alicja Gackowska, prezes zarządu Eco5tech SA.

Relację uroczystości debiutu można obejrzeć na kanale YouTube Giełdy Papierów Wartościowych pod adresem: Debiut ECO5TECH S.A. na rynku NewConnect – 14 stycznia 2022 r. – YouTube

Jesteś zainteresowany
innowacyjnymi
rozwiązaniami budowlanymi?

Naszym głównym celem jest zapewnienie satysfakcji klientom i pracownikom, a także wzrost wartości firmy.

oczekuj więcej z eco5tech