Nowa umowa na projekt drogi wojewódzkiej podpisana

29 marca 2021 podpisaliśmy umowę z Mazowieckim Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie na opracowanie dokumentacji projektowej a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego zgody wodnoprawnej, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla rozbudowy i budowy drogi wojewódzkiej 579 na odcinku od m. Błonie (ul. Żukówka) km 29+284 do węzła na autostradzie A2 na terenie gm. Grodzisk Mazowiecki.

Inwestycja zlokalizowana jest w środkowo-zachodniej części województwa mazowieckiego, na terenie gminy Błonie w powiecie warszawskim oraz gminy Grodzisk Mazowiecki w powiecie grodziskim. Obszar, przez który przebiegać ma obwodnica to tereny niezabudowane. Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 579, stanowiącego zachodnią obwodnicę Grodziska Mazowieckiego.

Głównym celem inwestycji jest polepszenie komfortu i bezpieczeństwa podróżowania. Wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum miasta spowoduje ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko i warunki życia mieszkańców przez redukcję oddziaływania hałasu i spalin oraz zmniejszenie niedogodności związanych z zatłoczeniem systemu. Wymiernym efektem po zrealizowaniu inwestycji będzie skrócenie czasu przejazdu, zwiększenie przepustowości ruchu, zmniejszenie ilości wypadków oraz zmniejszenie uciążliwości ruchu dla okolicznych terenów.

Jesteś zainteresowany
innowacyjnymi
rozwiązaniami budowlanymi?

Naszym głównym celem jest zapewnienie satysfakcji klientom i pracownikom, a także wzrost wartości firmy.

oczekuj więcej z eco5tech