Nowa umowa w portfolio Spółki

W wyniku wygranego postepowania przetargowego w Eco5tech podpisała dwie Umowy z Województwem Kujawsko – Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Przedmiotem pierwszej umowy jest wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla rozbudowy czterech odcinków drogi wojewódzkiej nr 255.

Na podstawie drugiej umowy Spółka sprawować będzie nadzór autorski nad robotami budowlanymi wykonywanymi według opracowanej dokumentacji w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia,

Łączna wartość Umów stanowi 949 169,94 zł brutto. Termin opracowania dokumentacji projektowej dla każdego odcinka wynosi 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego, na terenie powiatu inowrocławskiego oraz mogileńskiego Długość projektowanej trasy wynosi prawie 20 km.

 

 

 

 

 

 

Jesteś zainteresowany
innowacyjnymi
rozwiązaniami budowlanymi?

Naszym głównym celem jest zapewnienie satysfakcji klientom i pracownikom, a także wzrost wartości firmy.

oczekuj więcej z eco5tech