Budowa obiektów inżynierskich na drodze ekspresowej S7

założenia projektu

Wykonanie dokumentacji projektowej Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego, Przedmiaru Robót oraz Dokumentacji Powykonawczej w zakresie budowy obiektów inżynierskich na drodze ekspresowej S7.

typ
Budownictwo infrastrukturalne
rok
2019-2021
wartość kontraktu
553 500 zł

zaawansowanie prac

PROJEKT
Zrealizowano
BUDOWA
Nie przystąpiono do realizacji

Szczegółowy opis

Projekt dotyczył opracowania dokumentacji projektowej dla budowy dwujezdniowej drogi ekspresowej w wraz z obiektami inżynierskimi i infrastrukturą towarzyszącą w zakresie branży mostowej . W ramach inwestycji powstanie droga ekspresowa o długości ok. 18,3 km z czterema węzłami drogowymi (Łuczyce, Raciborowice, Mistrzejowice, Grębałów). Zrealizowane zostaną obiekty inżynierskie, drogi dojazdowe i technologiczne, mury oporowe, przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową. Przebudowane zostaną istniejące obiekty inżynierskie, sieć dróg (zjazdów, ulic), infrastruktura tramwajowa i kolejowa, sieć i urządzenia melioracyjne. Zbudowane lub przebudowane zostaną chodniki dla pieszych, ścieżki rowerowe, oświetlenie uliczne oraz infrastruktura techniczna.

Przewidziana jest również budowa urządzeń ochrony środowiska, w tym między innymi pasów zieleni izolacyjnej, ekranów akustycznych i przeciw-olśnieniowych, przepustów i przejść ekologicznych wraz z systemem ochronno-naprowadzającym i odprowadzającym wody opadowe.

Jesteś zainteresowany
innowacyjnymi
rozwiązaniami budowlanymi?

Naszym głównym celem jest zapewnienie satysfakcji klientom i pracownikom, a także wzrost wartości firmy.

oczekuj więcej z eco5tech