Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej (Włocławek)

założenia projektu

Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej”.

typ
Budownictwo infrastrukturalne
rok
2020-2021
wartość kontraktu
710 000 zł

zaawansowanie prac

PROJEKT
W trakcie realizacji
BUDOWA
Nie przystąpiono jeszcze do realizacji

Szczegółowy opis

Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie w sposób kompleksowy nowego układu komunikacyjnego umożliwiającego bezkolizyjny i bezpieczny przejazd przez linię kolejowej nr 18
Kutno-Piła, pojazdów i przejście pieszych poruszających się w ciągu ul. Wienieckiej pod ww. linią. Zadanie to obejmuje również zapewnienie dostępności przyległym nieruchomościom do dróg publicznych, dostosowanie ulic sąsiednich do zmienionej organizacji i natężenia ruchu oraz zwiększonego obciążenia jezdni.

Jesteś zainteresowany
innowacyjnymi
rozwiązaniami budowlanymi?

Naszym głównym celem jest zapewnienie satysfakcji klientom i pracownikom, a także wzrost wartości firmy.

oczekuj więcej z eco5tech