Budowa Zakładu Opieki Długoterminowej w Świnoujściu

założenia projektu

Budowa Zakładu Opieki Długoterminowej przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu – w systemie zaprojektuj i wybuduj.

typ
Budownictwo użyteczności publicznej
rok
2018-2020
wartość kontraktu
819 180 zł

zaawansowanie prac

PROJEKT
Zrealizowano
BUDOWA
Zrealizowano

Szczegółowy opis

Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie w sposób kompleksowy nowego układu komunikacyjnego umożliwiającego bezkolizyjny i bezpieczny przejazd przez linię kolejowej nr 18
Kutno-Piła, pojazdów i przejście pieszych poruszających się w ciągu ul. Wienieckiej pod ww. linią. Zadanie to obejmuje również zapewnienie dostępności przyległym nieruchomościom do dróg publicznych, dostosowanie ulic sąsiednich do zmienionej organizacji i natężenia ruchu oraz zwiększonego obciążenia jezdni.

Jesteś zainteresowany
innowacyjnymi
rozwiązaniami budowlanymi?

Naszym głównym celem jest zapewnienie satysfakcji klientom i pracownikom, a także wzrost wartości firmy.

oczekuj więcej z eco5tech