Kompleks wojskowy w Grupie

założenia projektu

Opracowanie koncepcji projektowo -technicznej i dokumentacji projektowej na budowę instalacji i sieci zewnętrznych wodno – kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania na terenie kompleksu wojskowego w Grupie.

typ
Budownictwo dla administracji publicznej i sił zbrojnych
rok
2020-2021
wartość kontraktu
6 423 073,97

zaawansowanie prac

PROJEKT
Zrealizowano
BUDOWA
Nie przystąpiono jeszcze do realizacji

Szczegółowy opis

Realizowane zadanie ma charakter strategiczny z uwagi na obronność i bezpieczeństwo Państwa. Realizacja projektu wiązała się z koniecznością stosowania wielu złożonych procedur wojskowych. Zakres rzeczowy planowanej inwestycji obejmował budowę i przebudowę urządzeń elektroenergetycznych zasilających kompleks w energię elektryczną oraz budowę zasilania gwarantowanego, budowę sieci przesyłu energii cieplnej i wykonanie węzłów cieplnych w istniejących budynkach nie przewidzianych do modernizacji oraz budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w kompleksie. Proces projektowy wiązał sie koniecznością uzyskiwania licznych uzgodnień.

Proptech-ready

Zastosowanie inteligentnego systemu do zarządzania jakością wody.

Jesteś zainteresowany
innowacyjnymi
rozwiązaniami budowlanymi?

Naszym głównym celem jest zapewnienie satysfakcji klientom i pracownikom, a także wzrost wartości firmy.

oczekuj więcej z eco5tech