Kompleks wojskowy w Łomży – budowa magazynu wielobranżowego

założenia projektu

Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z częścią kosztorysową w kompleksie wojskowym w Łomży – budowa magazynu wielobranżowego.

typ
Budownictwo dla administracji publicznej i sił zbrojnych
rok
2019-2020
wartość kontraktu
785 600 zł

zaawansowanie prac

PROJEKT
Zrealizowano
BUDOWA
Nie przystąpiono jeszcze do realizacji

Szczegółowy opis

Opracowanie dokumentacji wiązało się z dostępem do informacji o charakterze niejawnym o klauzuli ZASTRZEŻONE. Zamierzenie inwestycyjne przewiduje budowę dwóch budynków sztabowo-koszarowych oraz infrastruktury zewnętrznej w skład, której wchodzą m.in. zewnętrzne sieci i przyłącza sanitarne (wodociągowa, ciepłownicza, kanalizacja sanitarna i deszczowa), sieć średniego i niskiego napięcia, przyłącza elektroenergetyczne, stacja transformatorowa, agregat prądotwórczy, kanalizacja teletechniczna oraz obiekty małej architektury na terenie Kompleku Wojskowego. Projektowane budynki wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi będą wykorzystywane w celach zabezpieczenia potrzeb w zakresie zakwaterowania żołnierzy przedmiotowego kompleksu, wynikających z realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem jednostki..

Proptech-ready

Wykorzystanie zaawansowanych rozwiązań technologicznych, wpływających na optymalizację pracy instalacji w budynku.

Jesteś zainteresowany
innowacyjnymi
rozwiązaniami budowlanymi?

Naszym głównym celem jest zapewnienie satysfakcji klientom i pracownikom, a także wzrost wartości firmy.

oczekuj więcej z eco5tech