Lipinki Łużyckie – Żary

założenia projektu

Wykonanie opracowanie dokumentacji pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 12 na odcinku Lipinki Łużyckie – Żary”

typ
Budownictwo infrastrukturalne
rok
2019-2022
wartość kontraktu
1 119 587,21 zł

zaawansowanie prac

PROJEKT
W trakcie realizacji
BUDOWA
Nie przystąpiono jeszcze do realizacji

Szczegółowy opis

Inwestycja ma na celu m.in. poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez poszerzenie jezdni do szerokości 8,0 m, likwidację miejsc niebezpiecznych, budowę zatok autobusowych, ciągów pieszych, kanalizacji ruchu w miejscowościach oraz wysp spowalniających ruch.

Na przedmiotowym odcinku drogi zostanie przywrócony standard drogi klasy GP poprzez doprowadzenie do nośności 11,5 t/oś. Droga będzie spełniała warunki dotyczące potrzeb obronności Państwa Polskiego. Ponadto rozbudowa drogi krajowej nr 12 spowoduje uporządkowanie ruchu dla wszystkich uczestników ruchu – kierowców, pieszych i rowerzystów, a także poprawi walory estetyczne obszaru. Projekt wymagał opracowania złożonego dokumentu, jakim jest raport oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W toku prac projektowych powstała konieczność uzyskania zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych dotycząca minimalnych odległości między skrzyżowaniami w terenie zabudowanym jak i poza nim, szerokości pasa ruchu na łukach kołowych, usytuowania zjazdu publicznego w strefie oddziaływania skrzyżowania oraz odległości przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną od skrzyżowania.

Jesteś zainteresowany
innowacyjnymi
rozwiązaniami budowlanymi?

Naszym głównym celem jest zapewnienie satysfakcji klientom i pracownikom, a także wzrost wartości firmy.

oczekuj więcej z eco5tech