Maksymilianowo - Kościerzyna

założenia projektu

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie branży drogowej i sanitarnej dla realizacji robót na odcinku Maksymilianowo – Kościerzyna linii kolejowej nr 201 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego” w ramach projektu pn. „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto.

typ
Budownictwo infrastrukturalne
rok
2020-2022
wartość kontraktu
1 205 400 zł

zaawansowanie prac

PROJEKT
W trakcie realizacji
BUDOWA
Nie przystąpiono jeszcze do realizacji

Szczegółowy opis

Celem projektu jest m.in. dostosowanie infrastruktury kolejowej do rzeczywistych potrzeb przewoźników i kontrahentów oraz do prognozowanych kierunków rozwoju, podniesienie prędkości handlowej, poprawa punktualności realizowanych połączeń przewozów pasażerskich czy zwiększenie dostępności transportu kolejowego. Linia kolejowa nr 131 na projektowanym odcinku – stacja Maksymilianowo – od km 377,600 do km 382,404 jest linią znaczenia państwowego, w umowie AGTC, dwutorową, zelektryfikowaną. Odcinek Maksymilianowo – Kościerzyna linii kolejowej nr 201 objęty zakresem zamówienia zlokalizowany jest na terenie województwa pomorskiego, w powiatach kościerskim, chojnickim i starogardzkim oraz na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w powiatach: bydgoskim, świeckim, tucholskim. Zakres projektu realizowanego przez Spółkę obejmuje branżę branży sanitarną i drogową a także opracowanie operatu wodnoprawnego.

Jesteś zainteresowany
innowacyjnymi
rozwiązaniami budowlanymi?

Naszym głównym celem jest zapewnienie satysfakcji klientom i pracownikom, a także wzrost wartości firmy.

oczekuj więcej z eco5tech