PROPTECH
TECHNOLOGY HUB

Jesteśmy otwarci na niekonwencjonalne działania techniczne, ekonomiczne i organizacyjne. Kładziemy nacisk zarówno na wszechstronne przygotowanie zawodowe naszych pracowników jak i na samodzielność i elastyczność działań.

Innowacyjne budownictwo -
bezpieczeństwo, komfort i wygoda

Naszą misją jest świadczenie profesjonalnych usług w zakresie innowacyjnego budownictwa. Realizujemy projekty w niekonwencjonalny sposób, wyprzedzając aktualnie obowiązujące standardy.

Zastosowana innowacyjność wpływa przede wszystkim na ekologię i ochronę środowiska.

przyszłość z eco5tech!
Posiadamy akredytacje systemu teleinformatycznego
wydaną przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
do przetwarzania informacji o charakterze niejawnym.
1 458
km
długość zaprojektowanych
dróg
EUR 330
mln
Wartość realizowanych
inwestycji
553 235
m2
zaprojektowanych budynków

Jesteśmy prekursorem na rynku PropTech,
oferując najnowsze rozwiązania w sektorze budownictwa.

Proptech to, najkrócej mówiąc, technologia nieruchomości, wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w branży budowlanej oraz rynku nieruchomości. Spółka do chwili obecnej realizowała zlecenia głównie dla instytucji publicznych, dotyczące m.in. inteligentnego zarządzania budynkami oraz infrastrukturą.

DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA
nadzory inwestycyjne
i roboty budowlane

Sprawdź nasze portfolio

Eco5tech dostarcza szeroki zakres usług w sektorze PropTech.

Innowacyjne  rozwiązania i modele biznesowe, na których pracujemy, umożliwiają  efektywne zarządzanie budynkami, optymalizacje kosztowe oraz zwiększają bezpieczeństwo i satysfakcję najemcy.

Ze względu na zastosowanie energooszczędnych technologii, nasze działania przekładają się także w pozytywny sposób na ochronę środowiska. 

budownictwo
komercyjne
budownictwo
infrastrukturalne
budownictwo
przemysłowe
administracja publiczna
i siły zbrojne
W oparciu o naszą wiedzę i wieloletnie doświadczenie gwarantujemy najwyższy poziom wykonania zleconych nam prac. Dodatkowo, współpraca z kadrą naukową wyższych uczelni zapewnia nam dostęp do zasobów wiedzy, dzięki czemu jesteśmy w stanie podołać najtrudniejszym zadaniom oraz zapewnić profesjonalizm i wysoką jakość świadczonych usług.
Alicja Gackowska
prezes zarządu

Jesteś zainteresowany
innowacyjnymi rozwiązaniami budowlanymi?

Naszym głównym celem jest zapewnienie satysfakcji klientom i pracownikom, a także wzrost wartości firmy.

oczekuj więcej z eco5tech

Aktualności

W tym miejscu prezentujemy najświeższe informacje z działalności Spółki, aktualności technologiczne, aktywności biznesowe, ciekawe wydarzenia oraz sukcesy naszego zespołu.